(ඩී.ජී.සුගතපාල)

නිල්වලා විද්‍යා පිඨයේ පරිගණක කාමරය බිඳ රුපියල් 475,000ක් පමණ වටිනා පරිගණක 6ක්  සහ උපාංග සොරකම් කරන ලද සැකකරුවන් හතර දෙනෙකු සොරකම් කරන ලද පරිගණකද සමඟ අද(22) අත් අඩංගුවට ගත් බව අකුරැස්ස  පොලිසිය පවසයි.
 
අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති සැකකරුවන් අකුරැස්ස අතුරලිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෝ වෙති.
 
මෙම සැකකරුවන් අවුරුදු 18, 23, 24 වයස්වල පසුවන අතර 18 හැවිරිදි සැකකරු රත්මලාන ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ පුහුණුව ලබන අයෙකු බවද පොලිසිය පවසයි.
 
පසුගිය 17වනදින රාත්‍රි පරිගණක කාමරය බිඳ පරිගණක සොරකම් කර ඇති බවට 18වනදින උදේ පීඨාධිපතිනිය විසින් අකුරැස්ස පොලිසියට පැමිණිලි කර තිබිණි.
 
ඒ අනුව පරික්ෂණ පැවැත්වු පොලිසිය පරිගණක සමඟ සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.
 
පරික්ෂණවලදි අනාවරණයවි ඇත්තේ සැකකරුවන් විද්‍යා පිඨයේ වහලක් අලුත් වැඩියා කරන ලද වඩුකාර්මිකයින් වන අතර එම අලුත් වැඩියා කටයුතු කරමින් සිටියදී පරිගණක කාමරය දැක මෙම සොරකම සිදුකර ඇති බවය.
 
අකුරැස්ස පොලිසිය විසින් වැඩිදුර පරික්ෂණ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ.