(සමන් පාලිත නානායක්කාර)

විදෙස් රටවල සිට පැමිණ දියතලාව නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය ක්‍රියාවලිය අවසන් කළ  ශ්‍රී ලාංකිකයින් 44 දෙනෙකු අද (31) සිය ගම්බිම් බලා පිටත් වූ බව දියතලාව යුද හමුදාව කියයි.

දියතලාව යුද  හමුදා රෝහලේ නිරෝධායනය අවසන් කළ 18 ක් ද ලටෙක් ඉංජිනේරු  කාර්මික මධ්‍යස්ථානයේ පිහිටි නිරෝධායන කඳවුරේ  සිටි 26 ක් ද මෙ පිරිසට අයත් වේ.

ඩුබායි, කටාර්  රටවල සිට පැමිණි පිරිසක් මෙසේ නිරෝධායනය ක්‍රියාවලිය  අවසන් කර තිබේ.

ඔවුන්  කළුතර කොළඹ ගම්පහ ප්‍රදේශවල  පදිංචිකරුවන් බවද දියතලාව යුද  හමුදාව සඳහන් කරයි.