(මුදිතා දයානන්ද )

අද වැඩ වර්ජනය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වු බවද තවමත් ගුරු විදුහල්පති ගැටලුවලට විසඳුම් නොලැබීම නිසා මාර්තු 16 වැනිදා සිට දින පහක අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිරණය කළ බවද ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ  ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ මහතා අද (26)  පැවසීය.

හෙට සිට ගුරුවරු අමතර රාජකාරිවලින් ඉවත්විමටද තිරණය කර ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන තෙක් ලබාදීමට එකග වු අතුරුවැටුප් චක්‍රලේඛය මෙතෙක් නිකුත් නොකිරිම ඇතුලු ඉල්ලීම් රැසක් මුල් කරගනිමින් අද දිවයින පුරාගුරු විදුහල්පති සංගම් 30ක් එක්ව ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කිරිමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයට එළැඹුණහ.

එයට සමගාමීව පැලවත්ත බුද්ධදාස ක්‍රිඩාංගනය අසළ සිට පා ගමනින් ඉසුරුපාය දක්වා උද්ඝෝෂණ පා ගමණින් පැමිණි ගුරුවරු එහිදි පැය තුනකට අධික කාලයක් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වූහ.

උද්ඝෝෂණය අවසන් වන තෙක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා හෝ අමත්‍යාංශයේ කිසිදු නිලධාරියෙක් වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡා කිරිමටවත් නොපැමිණි බවද ජයසිංහ මහතා පැවසීය.

විසඳුමක් ලබාදීමට තබා ඒ සඳහා උත්සාහ ගන්නා බවක් වත් මේ නොසළකා හැරිම තුළ දක්නට ලැබෙන බවද ඒ අනුව අද වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හා එක්වු ගුරුසංගම් සියල්ල එක්ව ඉහත තින්දුව ගත් බවද ජයසිංහ මහතා පැවසීය.