(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)
නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයේ ජලය ඉවත් කිරීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිබේ.
 
මේ හේතුවෙන් ජලාශයේ ඉහළ ප්‍රදේශයන්ගේ ජලය අද (25) සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත්ව ගොස් තිබු අතර, එම ප්‍රදේශයන්ගේ ජලාශ පතුළේ විශාල වශයෙන් රොන් මඩ තට්ටු වශයෙන් එකතුව තිබෙන අයුරු දැක ගන්නට ලැබිණි.
 
ජලය ඉවත්ව ඇති ප්‍රදේශයන්ගේ ජලාශයට බැසීම අනතුරුදායක බැවින්, එහි බැසීමෙන් වළකින ලෙස ජලාශභාර නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.