(ඉන්දිකා රාමනායක)

ඇතිවිය හැකි ආපදා තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක  භටයින්  149 ක්  පොලිස් කොට්ඨාස 20 ක් තුළ ස්ථාන ගත කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා කීය.

හදිසි ආපදා තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවට තොරතුරු ලබා දීම සඳහා විශේෂ දුරකතන දෙකක් හඳුන්වා දී ඇති බව රුවන් ගුණසේකර මහතා කියා සිටියේය.

0112-2454576 අංකය පොලිස් නාවික දිසාවේ  ස්ථාපිත කර ඇති බවත්, 0112- 2587229 අංකය පොලිස් ක්ෂේත‍්‍ර බලකා මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති බවද පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා වැඩිදුරටත් කීය.