(ජයන්ත සමරකෝන්)

බන්ධනාගාරවල සිට ජංගම දුරකතන මගීන් මත්කුඩු ජාවාරම ඇතුළු විවිධ අපරාධවල නිරතව සිටි බවට හඳුනාගත් සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයන් 33දෙනෙකු  බූස්ස බන්ධනාගාරය වෙත මාරු කර යැවීමට බන්ධනාගාර මූලස්ථානය සූදානමින් සිටින බව පැවසේ.

දැනට බූස්ස බන්ධනාගාරයේ ප්‍රධාන පෙලේ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන් 46දෙනෙකු විශේෂ ගණයේ තනි සිර කුටිවල රඳවා සිටින අතර, මෙම 33දෙනා රඳවා තැබීම සඳහා මේ වනවිට විශේෂ ගණයේ සිරකුටි 100ක් ඉදිකරමින් පවතින බව වාර්තා වේ.