( බන්දුල ඉලේපෙරුම)
 

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කිරීමේදී කථානායකවරයා අපක්ෂපාතීවිය යුතු නමුත්  මේ  මොහොතේදී  ඔබතුමා  පුටුවේ වාඩිවී සිටින්නේ ආණ්ඩුපක්ෂයට,  එනම් දකුණු පැත්තට බරව  යැයි  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අද(24) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මෙම කථාව ඇසුණු සැනින් දකුණු ඇලයට බරව වාඩිවී සිටි කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා සිනාසෙමින් වහා හරි බරි ගැසී අසුනේ කෙලින් වාඩිවන අයුරු දක්නට ලැබිණි.

කථානායක අසුන පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ විපක්ෂ දෙපක්ෂයට හරි මැද පිහිටා තිබුණත් කථානායකවරයා ඉඳගෙන සිටින්නේ දකුණට බරව මෙන්ම කටයුතු කරන්නේද එසේම බවත් එසේ කටයුතු නොකර මැදහත්ව කටයුතු කරන මෙන්ද අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ඉල්ලා සිටියේය.