(නාලක සංජීව දහනායක)

සියලුම අධිකරණ ඩිජිටල්කරණය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි අධිකරණ මානව හිමිකම් සහ නීති ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පැවැසීය.

ඊට සමගාමීව අධිකරණ ක්‍ෂේත‍්‍රයේ නියුතු සියලුම පුද්ගලයන්ට පරිගණක දැනුම ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා කීය.

එමෙන්ම නඩු ප‍්‍රමාදවීම පිළිබඳව සමාලෝචනය කර ප‍්‍රමාදය වැළැක්වීම සඳහා අලුත් ක‍්‍රමවේදයක් සකස් කරන බව කී අමාත්‍යවරයා දික්කසාද නඩු විසඳීම සඳහා විශේෂ ක‍්‍රමවේද හඳුන්වාදෙන බවද සඳහන් කළේය.

විනිසුරුවරුන්ට කාර්ය මණ්ඩලවලට හා අධිකරණයට පැමිණෙන ජනතාවගේ සනීපාරක්‍ෂක කටයුතු ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.