තිහගොඩ උපසේන ලියනගම 
සූදු පොළක් පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීමට යැවූ උපාය දූතයකු ග්‍රාම සේවා නිලධාරිවරයාට ද කොකා පෙන්වා මාරුවී යාමේ අපූරු පුවතක් පසුගියදා අසන්නට ලැබුණේ දකුණු පළාතේ කඳුකරය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයකිනි.

 
තම ප්‍රදේශයේ නිවසක මහා පරිමාණයෙන් පවත්වාගෙන යන සූදු පොළක් පිළිබඳව ආරංචියක් ලද ග්‍රාම නිලධාරිවරයකු එය තම ඥාති නිවසක් නිසා නිවැරදි තොරතුරු දැන ගැනීමට ගමේම හිතවත් අයකුට රුපියල් පන්සියයක් දී සූදුපොළ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය රහසේ බලා ගැනීමට එහි උපාය දූතයකු ලෙස යැවීය. 


ඔහු ගොස් පැය ගණනාවක් ගතවුවත් කිසිදු ආරංචියක් නොලැබීමෙන් කෝපයට පත් ග්‍රාම නිලධාරිවරයා ඒ ගැන සෙවූ විට දැන ගන්නට ලැබී ඇත්තේ ග්‍රාම නිලධාරී දුන් මුදලින් සූදු ක්‍රීඩා කර විශාල මුදලක් දිනාගෙන ඒ ගෙදර අයටද ග්‍රාම නිලධාරී කියු දේවල් පවසා මාරුවී ඇති බවලු.