හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා
 
 
නව වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් හා මූල්‍ය අංශවල ප්‍රතිපත්ති දැක්වෙන ‘පෙර දැක්ම 2019’ එම බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේදී අද (2) එළිදැක්වීමට නියමිතය.
 
‘පෙර දැක්ම - 2019 සහ ඉදිරිය සඳහා මුදල් සහ මූල්‍ය අංශවල ප්‍රතිපත්ති’ යනුවෙන් එය නම් කර ඇත.  
 
2019 වසර සහ ඉදිරිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපායමාර්ගය සහ ප්‍රතිපත්ති, මූල්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සහ ස්ථාවරත්වයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති යනාදිය කෙරෙහි මෙවර ප්‍රතිපත්ති දැක්මෙන් අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇත. 
 
ඊට අමතරව මහ බැංකුවේ නියෝජිත සහ බද්ධ කාර්යවලින් ආර්ථිකය වඩා පුළුල් ලෙස ශක්තිමත් කිරීම හා සම්බන්ධ මූලික ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි අවධානය යොමු වනු ඇත.   
 
මෙලෙස ඉදිරිපත් කෙරෙන්නේ 12 වැනි ප්‍රතිපත්ති පෙර දැක්ම වන අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මුල් වරට ප්‍රතිපත්ති දැක්මක් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ 2007 වසරේදීය. 
 
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සභාපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ යන මහත්වරුන් මෙහිදි අදහස් දැක්වීමට නියමිතය. 
 
රජයේ සහ මූල්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන්, බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන්, රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වනු ඇත.