(සිරංගිකා ලොකුකරවිට) 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය විසින් සංවිධානය කළ ගාලු ව්‍යවසාය අලෙවි ප්‍රදර්ශනය ගාල්ල නගර ශාලාවේදී අද (19) දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ විය.

අලෙවි කුටි 100කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් මෙම ප්‍රදර්ශනය සමන්විත වන අතර විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගයන්ගේ අලෙවි කුටි කිහිපයක් ද දක්නට ලැබේ. ප්‍රදර්ශනය සිකුරාදා (21) දක්වා පැවැත්වෙයි. 

ගාල්ල මහනගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්  මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.