ජයාරූප

මහ ඡන්දය ජූලි අග?

ලබන ජුනි මස 20 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මහමැතිවරණය ලබන ජූලි මස අග පමණ දක්වා කල්යනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභා ආරංචි

කොරෝනා වසංගතයෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් ඡන්ද රැස්වීම් සීමාවෙයි?

කොරෝනා වයිරසය පැතිරයාමේ අවදානමත් සමඟ විශාල ප්‍රමාණයේ ජනරැළි නොපවත්වා සාමාන්‍ය පරිදි මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු