ලෝක බැංකු සභාපති ජිම් යොන් කිම් මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කළේය. ඔහුගේ  ඉල්ලා අස්වීම පෙබරවාරි  1 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

59 හැවිරිදි කිම් මහතා එම ධූරයට පත් වුයේ 2017 වසරේ දීය. තවත් වසර තුනක කාල සීමාවක් ඔහුට එම තනතුරේ රැදී සිටිමට කාලය තිබියදී මෙලෙස ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරිම සඳහා ඔහු කටයුතු කළ බව ලෝක බැංකුව පවසයි. කිම් මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම සම්බන්ධයෙන් කිසිදු හේතුවක් සඳහන් කර  නොමැත.

මෙම කැපී පෙනෙන ආයතනයේ සභාපති ලෙස සේවය කිරිම අතිශය ගෞරවයක් බව කිම් මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේය.

ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීය ලෙස කටයුතු කරන ක්‍රිස්ටාලිනා ජෝර්ජියාවා මහත්මිය දැනට ලෝක බැංකු සභාපති ධූරයේ කාර්යභාරය සිදු කරනු ඇත.


(28535)