(හර්ෂණ තුෂාර සිල්වා සහ බිඟුන් මේනක ගමගේ)


අද දහවල් 1.00 වන විට ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලින් දිස්ත්‍රික්ක 12කින් ඉදිරියට පැමිණීමට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමත්ව තිබේ.

දහවල් වනවිට සියයට 44.15 ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කරමින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඡන්ද 1,752,432ක ඡන්ද සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන ඇති අතර දිනාගෙන ඇති අතර සභිකධුර සංඛ්‍යාව 1,291කි.

දැනට තිබෙන ප්‍රතිඵල අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂය සභික ධුර 889ක් දිනාගෙන ඇති අතර ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 1,251,947කි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 31.54කි.

දහවල් 1 වනවිට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ලබාගෙන ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 383,478කි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනමම තරග වැදුණු පළාත් පාලන ආයතනවලින් දිනාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව 181,551කි. ප්‍රතිශත ලෙස පිළිවෙළින් එය සියයට 9.22ක් සහ 4.57ක් වේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය දිනාගෙන ඇති සභික ධුර සංඛ්‍යාව 703කි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සභික ධුර 174ක් දිනාගන්නා විටදී ඉලංගෙයි තමිල් අරසුකච්චි පක්ෂය දිනාගෙන ඇති සභිකධුර සංඛ්‍යාව 173කි.