(දයාසීලි ලියනගේ) 

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලක්ෂ 50 ක මුදලක් ලබා දෙන බව පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී පො​ෙරාන්දු වී ඇතත් මෙතෙක් එය ඉටුවී නැති බව වාර්තා වේ. 

මෙම මුදල් ලබාදීම පිළිබඳව පසුගිය සතියේත් විශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැති අතර එහිදී ද මෙම මුදල් ගැන සාකච්ඡා වූ බව බද්දේගම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී බුවනෙක නානායක්කාර මහතා කීය. 


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් උතුරේ ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ හා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු විශාල පිරිසක් සහභාගි වී ඇත. එහිදී ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන වැඩ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු හරහා සිදුවෙන බවටත් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලක්ෂ 50 ක මුදලක් දෙන බවටත් ප්‍රකාශ වී ඇත. 


මෙහිදී පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ලක්ෂ 50 ක මුදලක් දෙන බවට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවත් එම මුදලවත් මෙතෙක් ලැබී නැති බව ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරු පෙන්වා දුන් බව ද බුවනෙක නානායක්කාර මහතා කීය.