ඩග්ලස් දේවානන්ද 

(දයාසීලි ලියනගේ) 

උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල පිහිටි සියලු දිස්ත්‍රික්කවලට අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කිරීමට ඊ.පී.ඩී.පී. සංවිධානය තීරණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන නිදහස් සන්ධානයට සම්බන්ධ හවුල්කාර පක්ෂයක් වශයෙන් ඉදිරි මහ මැතිවරණයට තරග කරනු ලබන බව ඊපීඩීපී සංවිධානයේ නායක ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා කීය. 

 ඒ අනුව යාපනය, වන්නි, දිගාමඩුල්ල, මඩකළපුව, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්ක සඳහා තනිව තරග වදින බව ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා ප්‍රකාශ කළේය. 


 මීට අමතරව ටී.එන්.ඒ විරෝධි දෙමළ දේශපාලන සංවිධාන සමග සන්ධානයක් පිහිටුවීම සඳහා සාකච්ඡා පවත්වන බව ද ඔහු කීය. 


 ඒ අනුව ඊ.පී.ආර්.එල්.එෆ්. දෙමළ ජනතා පක්ෂය දෙමළ මහජන සභාව, ඊළාම් දෙමළ ස්වාධීන පක්ෂය සමග සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.