වියළි කාලගුණය නිසා පුත්තලමේ ලුණු අස්වැන්න සරු වෙලා


(නිශාන්ත කුමාර බණ්‍ඩාර)   

පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ මෙවර සාර්ථක ලුණු අස්වැන්නක් පුත්තලමෙන් ලැබී ඇතත් මිල සීඝ්‍රලෙස පහත වැටීම හේතුවෙන් ආදායම පහත වැටී ඇතැයි පුත්තලම ලුණු නිපදවන්නන්ගේ සුබසාධක සංගමය පවසයි.   

ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත ලුණු අස්වැන්නෙන් 35%ක ප්‍රමාණයක් පුත්තලම ලුණු කර්මාන්තකරුවන්​ෙගන් ලැබෙන බව එම සංගමයේ සභාපති ටී.එම්. අමීන් මහතා පැවසීය.  පුත්තලම ලුණු සඳහා ඉහළ වටිනාකමක් ඇති අතර ඒ නිසා පුත්තලමෙන් නිපදවන ලුණු දිවයිනේ බොහෝ තැන්වල දැකිය හැකි වෙයි.   
ලුණුවල මිල සීඝ්‍රලෙස පහත වැටීම හමුවේ මේ වෙන විට කිලෝග්‍රෑම් 50ක ලුණු මිටියක් අලෙවි වෙන්නේ රුපියල් 250/-ක් වැනි මිලකටයි.  සෙසු වියදම් සඳහා වැය වෙන මුදලත් සමග ලුණු වගාකරුවන්ට ලාභයක් ඉතිරි නොවන බව අමීන් මහතා සඳහන් කරයි.