පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන ද‌ාට කලින් අපි බහුතරය හද‌ාගෙන හිටියේ


එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී
මහින්ද‌ානන්ද අලුත්ගමගේ

 

රටේ සිදුවන්නේ කුමක්ද? ඇත්තටම ආණ්ඩුව කවුද? ඒ ආණ්ඩුවට බහුතර බලය තියෙනවද? මේ ඒ ගැන විමසමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද‌ානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා සමග කළ සාකච්ඡාවකි.   


 

• ප්‍රශ්නය:- ඇත්තම කියන්න කවුද රටේ ආණ්ඩුව?   


පිළිතුර:- පවතින ව්‍යවස්ථාවට අනුව ආණ්ඩුවේ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ. ජනාධිපතිවරයා මෛත්‍රිපාල සිරිසේන. එතුමන්ලා දෙපළ විසින් පත් කරන ලද කැබිනට් මණ්ඩලය තමයි ආණ්ඩුව.   


• ප්‍රශ්නය:- ආණ්ඩුවක් නම් ඒ ආණ්ඩුවට බහුතර බලයක් තිබිය යුතුයි. ඉතාම පැහැදිලිව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂට පාර්ලිමේන්තුව තුළ බහුතර බලයක් නෑ?   


පිළිතුර:- බහුතර බලයක් නෑ කියන එක ගත්තොත් 2015 දී මන්ත්‍රීවරුන් 42 ක් හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහට අගමැතිකම දෙනකොට ඔය ප්‍රශ්නය කවුරුවත් ප්‍රශ්න කළේ නෑ. බහුතර බලය තියෙන කෙනෙක්ද පත් කළේ කියලා ඇහුවේ නෑ.   


• ප්‍රශ්නය:- මේ කතා කරන මහින්ද‌ානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රශ්න කළේත් නෑ?   


පිළිතුර:- ඔව්. අපි ප්‍රශ්න කළේ නැත්තේ ව්‍යවස්ථානුකූලව ජනාධිපතිවරයාට තියෙන බලතල අනුව ඒක කරපු නිසයි. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 42-1 වගන්තියට අනුව එතුමාට විශ්වාසය තියෙන මන්ත්‍රීවරයා අගමැති හැටියට පත් කරන්න පුළුවන්. අද වෙනකම් ඒක අභියෝගයට ලක් කරලා කවුරුවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියේ නෑ. එහෙම ගියෙ නැත්තේ එහෙම බලයක් එතුමාට ව්‍යවස්ථාවෙන්ම හිමි වී තිබෙන නිසයි. ඒ නිසා නීත්‍යනුුකූල අගමැතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමයි.   


• ප්‍රශ්නය:- මගේ ප්‍රශ්නය පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය කෝ කියලයි?   


පිළිතුර:- ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. හැබැයි කරු ජයසූරිය මහත්තයට හරි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයට හරි බටහිර තානාපති කාර්යාලවලට අවශ්‍ය වෙලාවට අපි බහුතරය පෙන්වන්න සූද‌ානම් නෑ.   


• ප්‍රශ්නය:- කොයි වෙලාවෙද කවද ද බහුතර බලය පෙන්වන්නේ?   


පිළිතුර:- ඒක තමයි මම කිව්වෙ අවශ්‍ය වෙලාවට අපි ඒක පෙන්වනවා කියලා. මුදල් පනතක් ඉදිරිපත් කරන වෙලාවට හරි මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාට විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙනා​ෙවාත් හරි එද‌‌ාට බහුතර බලය අපි පෙන්වනවා. එ් වගේම අපි කියනවා රනිල්ට 113 ක බහුතරයක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න?   


• ප්‍රශ්නය:- රනිල් වික්‍රමසිංහට මන්ත්‍රීවරුන් 122 ක් ඉන්න බව කියනවා?   


පිළිතුර:- 122 ක් ඉන්නේ ඒකට නොවෙයි. ඒ 122 ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීමට විරුද්ධවයි. එහෙම නැතිව රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති කරන්න කියලා කවුරුවත් ඒකේ අත්සන් කරලා නෑ. ඒ අස්සන් සහිතව ජනාධිපතිවරයාට යවපු ලියුමත් හොර ලියුමක්. නොවැම්බර් මාසේ 2 වැනිද‌ා දීපු ලියුමක් ඒක.   


• ප්‍රශ්නය:- පහුගිය බද‌ාද‌ාත් බ්‍රහස්පතින්දාත් අපි දැක්කා බහුතරය බලය නැති නිසා ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැතිවරුන් විශාල ගාලගෝට්ටියක් කරලා සභාව කඩාකප්පල් කළා?   


පිළිතුර:- නෑ... නෑ... අපි ගාලගෝට්ටියක් ඇති කරන්න ගියේ නෑ. බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ කිසිම දෙයක් සඳහන් කරලා තිබුණේ නෑ. මුලින්ම කතානායකවරයා තමන් ජනාධිපතිවරයාට යවපු ලිපිය කියෙව්වා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා එවපු පිළිතුර එතුමා කියෙව්වේ නෑ. පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රද‌ාය අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ ලියුම කියවන්න ඕනෑ. එයා ඒක කියෙව්වේ නෑ. එතකොට අපේ සභානායකතුමා නැගිටලා කිව්වා පිළිතුර කියවන්න කියලා. කතානායකවරයා කිව්වා ‘මම කියවන්නේ නෑ මම කරන්නේ මට ඕනෑ දේ.’ කියලා. එතුමා තනිකරම කරු ජයසූරිය කියන පුද්ගලයා කොළ පාට කමිසය ඇඳගෙන අලියා පිටිපස්සේ ගහගෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කරන්නේ. ඒක තමයි මෙතැන තියෙන ප්‍රශ්නය. ඊළඟට අගමැතිතුමාට හිමි අසුන මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාට වෙන් කරලා දීලා මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාට ඇමැතුවේ ‘මන්ත්‍රීතුමා’ කියලා. ඒක තමයි එයා කරපු දෙවැනි වැරැද්ද. ඒ අනුව කතානායකවරයා කරපු ඉතාම පහත් වැඩේ නිසා තමයි ඔය ප්‍රශ්නය ඇතිවුණේ.   


• ප්‍රශ්නය:- කතානායකවරයා යෝජනා කළේ ‘ඡන්ද විමසීමට යමු’ කියලයි?   


පිළිතුර:- ඡන්ද විමසීමක් අවශ්‍ය නම් ඒක ගෞරවණීය විදියට ගන්න තිබුණා. ගැටලුවකට යන්න අවශ්‍ය නෑ. ඒ නිසා කතානායකවරයා බටහිර තානාපතිවරුන්ගේ උවමනාවට කටයුතු කළා. ඒ නිසයි ඔය ප්‍රශ්න මතු වුණේ.   


• ප්‍රශ්නය:- අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරපු විශ්වාසභංගය සම්මත වුණා කියලයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ?   


පිළිතුර:- අපේ ඉතිහාසයේ පාර්ලිමේන්තුවට විශ්වාසභංග යෝජනා ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථා තියෙනවා. ඒවා ගත්ත ආකාරය. ඒවා විවාද කරපු අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. රාජිත සේනාරත්නට විරුද්ධව අපි භාර දීපු විශ්වාසභංගය කතානායකවරයා හංගාගෙන ඉන්නවා. හැමද‌ාම සාමාන්‍යයෙන් විශ්වාසභංගයක් ඉදිරිපත් වුණාම පක්ෂ නායක රැස්වීමට ද‌ාලා ඕඩර් පේපර් එකට ද‌ාලා මන්ත්‍රීවරුන්ට පිටපත් දීලා එහෙම තමයි විශ්වාසභංගයක් ගේන්නේ. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාට විශ්වාස භංගය ගෙනාවේ එහෙම නොවෙයි. විජිත හේරත් දුවගෙන ගිහින් විශ්වාසභංගය කතානායකට දුන්නා. කතානායකවරයා ඒක කියෙව්වෙත් නෑ. ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දන්නෙත් නැහැ. ඡන්දයට ගත්තා. එහෙම විශ්වාසභංග ගන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ සම්ප්‍රද‌ායන් තියෙනවා රීති තියෙනවා. ඒ සම්ප්‍රද‌ායන්ට අනුව ස්ථාවර නියෝගවලට අනුව තමයි විශ්වාසභංගයක් ගේන්න ඕනෑ. කඩලකාරයෙක් වගේ විජිත හේරත් දුවගෙන ඇවිත් පුදුම හදිසියක්. රනිල් අගමැති කරන්න පුදුම හදිසියක් එහෙම දුවගෙන ඇවිත් කඩද‌ාසියක් දෙනවා. ඒක බලන්නෙවත් නැතිව ඡන්දයකට යනවා. එහෙම බෑ.   

එතුමා තනිකරම කරු ජයසූරිය කියන පුද්ගලයා කොළ පාට කමිසය ඇඳගෙන අලියා පිටිපස්සේ ගහගෙන තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කරන්නේ. ඒක තමයි මෙතැන තියෙන ප්‍රශ්නය. ඊළඟට අගමැතිතුමාට හිමි අසුන මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමාට වෙන් කරලා දීලා මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාට ඇමැතුවේ ‘මන්ත්‍රීතුමා’ කියලා. ඒක තමයි එයා කරපු දෙවැනි වැරැද්ද. ඒ අනුව කතානායකවරයා කරපු ඉතාම පහත් වැඩේ නිසා තමයි ඔය ප්‍රශ්නය ඇතිවුණේ.• ප්‍රශ්නය:- මම ඔබෙන් යළිත් අහන්නේ බහුතර බලය නැතිව ආණ්ඩු බලය තියාගෙන ඉන්න එක සද‌ාචාරාත්මකද කියලයි?   


පිළිතුර:- නොවැම්බර් 14 වැනිද‌ා පුරුදු පරිදි පාර්ලිමේන්තුව රැස් කළා නම් අපට 113 ට වඩා බහුතරයක් තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන දවසට කලින් දවසේ අපි බහුතරය හද‌ාගෙන හිටියේ.   


• ප්‍රශ්නය:- කෝ ඒ බහුතරය?   


පිළිතුර:- ඔහොම ඉන්න. මනුෂ නානායක්කාර යන්න කලින් අපිට 105 ක් හිටියා. ඒ වෙනකොට මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රීවරුන් හය දෙනෙක් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඒ වගේම වතුකරයේ මන්ත්‍රීවරුන් තුන් දෙනෙක් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. අපි මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරු හයදෙනා ගන්නේ නැතිව ගෙඩිය පිටින් ගන්න ගිහින් තමයි අපි ඒක නැති කරගත්තේ. ඒ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විශාල පිරිසක් අපිත් එක්ක කතා කරමින් හිටියෙ. ඒ අනුව 14 වැනිද‌ා පාර්ලිමේන්තුවට ගියා නම් 120 කට වැඩි බහුතරයක් අපි පෙන්වනවා. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවපු නිසා අපට ඒක පෙන්වනගන්න බැරි වුණා.   


• ප්‍රශ්නය:- එහෙමනම් ඇයි පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වේ. පාර්ලිමේන්තුව විසිරෙව්වේ බහුතරය නැති නිසයි?   


පිළිතුර:- පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන්න හේතුව තමයි පාර්ලිමේන්තුව රැස් කළා නම් ඉතාම අවාසනාවන්ත සිදුවීම් වෙන්න තිබුණා. බ්‍රහස්පතින්ද‌ා බලන්න වෙච්ච දේ. එද‌ා කී දෙනෙකුට තුවාල වුණාද? පාර්ලිමේන්තුව ගැන රටට යන පණිවිඩය මොකක්ද? ඒ නිසා මෙහෙම තත්ත්වයක් එනවා කියලා අපි දැනගත්තා. කතානායකවරයා මුලින්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව අගමැතිවරයා හැටියට පිළිගත්තා. ඊට පස්සේ නන්දොඩවන්න පටන් ගත්තා. ඒක තුළ බරපතළ තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකිව තිබුණා. එහෙම වුණා නම් ඒක රටට හොඳ නෑ. ඒ නිසා තමයි පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියේ.   


• ප්‍රශ්නය:- නමුත් එමගින් රට තුළ අස්ථාවර බවක් ඇති වුණා?   


පිළිතුර:- මොකක්ද අස්ථාවර බව කියන්න? මට කියන්න කොහේද අස්ථාවර බව තියෙන්නේ? රටේ මිනිස්සු බඩගින්නේ ඉන්නවද? පාරේ මිනී මරනවද? මොකක්ද රටේ තියෙන අස්ථාවර බව? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති හැටියට දිවුරුම් දීලා සතියෙන් කොටස් වෙළෙඳ පොළ ඉහළ ගියා. ඩොලරය පහත වැටුණා. අපි රටට සහන දුන්නා. රට​ හොඳට ගියානේ. මේක දරා ගන්න බැරිව තමයි අධිකරණයට ගිහිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි රට අස්ථාවර කළේ.   


• ප්‍රශ්නය:- ජනාධිපති මෛත්‍රි යළිත් වරක් මහින්ද රාජපක්ෂව උගුලකට හසු කළා කියලා කිව්වොත්?   


පිළිතුර:- නෑ. මේක මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන් මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමත් සාකච්ඡා කරලා ගත්ත තීන්දුවක්. ඒ නිසා මේ ගැන අපිට මුකුත් කියන්න බෑ. අවසන් අවස්ථාව වෙනතුරු අපි කිසිම කෙනෙක් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ වගේම ඒ නායකයන් දෙදෙනා අතර හොඳ අන්‍යොන්‍ය අවබෝධයක් තියෙනවා මේ ගමන ජයග්‍රහණයකින් නොවෙයි රටට නොනැවතී විජයග්‍රහණ ලැබෙන ගමනක් බවට අනිවාර්යයෙන්ම පත්වෙනවා.   


• ප්‍රශ්නය:- නමුත් පොහොට්ටුව ඇතුළෙත් මේ සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවක් නෑ?   


පිළිතුර:- ඇත්තම කියනවා නම් අපි තව අවුරුද්දක් ඉඳලා මැතිවරණයකට ගියා නම් අපි දිනන්නේ ගව්ගණනින්. ඒක තමයි ඇත්ත. නමුත් රට ඉදිරිපිට තිබුණු ප්‍රශ්නය ඒක නොවෙයි. අපි එහෙම හිටියා නම් අවුරුද්දකින් පස්සේ අපිට ගන්න රටක් ඉතිරි වෙන්නෙ නෑ. ඔබ දන්නවා නොවැම්බර් 7 වැනිද‌ා අලුත් ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න හිටියෙ රනිල්. ඒ ව්‍යවස්ථාව සම්මත වෙලා රට ෆෙඩරල් වුණාට පස්සේ අපි ආණ්ඩුවක් අරගෙන මොකටද? ඒ විතරක් නොවෙයි කොළඹ වරායෙ නැගෙනහිර පර්යන්තය, මත්තල ගුවන් තොටුපළ ඇතුළු රටේ ආර්ථික මර්මස්ථාන ගණනාවක් ඉන්දියාවට විකුණන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවත් හදලා තිබුණේ. සිංගප්පූරු ගිවිසුම එට්කා ගිවිසුම වැනි මේ රටට ඉතාම අහිතකර ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න සියලු දේවල් සූද‌ානම් කරලා තිබුණේ. රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටිලා. රටේ ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටිලා. බදු ගහලා රට අස්ථාවර වෙලා තිබුණේ. මිනිසුන්ට ජීවත්වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක තමා මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ආණ්ඩුව භාර ගන්න කියලා ආරාධනා කළේ. ඒ අනුව ඒ අභියෝගය අපි භාරගත්තා. ඒ ගමන අපි යනවා. 

 
• ප්‍රශ්නය:- මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම කියනවා. ‘අපිත් නැති වුණා. මහින්දත් නැති කළා.’ කියලා?   


පිළිතුර:- වෙල්ගම මහත්තයාගේ කතාවලට උත්තර දෙන්න දෙයක් නෑ. වෙල්ගම මහත්තයාගේ න්‍යාය පත්‍රය රටේ ජනතාව තේරුම් අරගෙන ඉවරයි.   


• ප්‍රශ්නය:- භාරකාර ආණ්ඩු ගැන කතා කරපු මෛත්‍රි එක්ක එකතු වෙමු කියලා කියපු ඒ මතවාදය ගොඩනගපු නායකයන්ට දැන් පොහොට්ටුවෙන්ම විරෝධය එල්ල වෙලා?   


පිළිතුර:- මෙහෙමයි. මේ ආණ්ඩුව හදලා මහින්ද මහත්තයා අගමැති වුණ පළමු සතියේ හැමෝම හොඳ කිව්වා. ‘මේක​ හොඳයි. අපි හිතුවෙත් නෑ’ කියලා. එක එක දිස්ත්‍රික්ක වලට ඇමැතිකම් දෙනකොට ඒවා ගැන කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ නිසා මේ සමහර අයගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න මේ ජාතික න්‍යාය පත්‍රයට ද‌ාගත්තා. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තීන්දුවක් ගත්තා නම් ඒ තීන්දුවත් එක්ක අපි ඉන්න ඕනෑ. එතුමා අපේ නායකයා. අපි මෙතැනට ආවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසයි. ඒ නිසා එතුමා ජනාධිපතිතුමාගේ ආරාධනයෙන් අගමැති ධුරය භාර ගත්තා. අපි එතුමා වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා.   


• ප්‍රශ්නය:- ඒ කියන්නේ ඔබ පිළිගන්නවා පොහොට්ටුව ඇතුළේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා?   


පිළිතුර:- පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. නැතුවා නොවෙයි. මේ ආණ්ඩුව ගේන්න පෞද්ගලිකව මම කොච්චර වෙහෙසුණාද? ඒත් අපි ඇමැතිකම් ඉල්ලුවද? නෑනේ. අපි මහනුවර ඉඳලා කොළඹට පයින් ඇවිල්ලා රැස්වීම් තියලා වේදිකා ගහලා සල්ලි වියදම් කරලා වැඩ කරලා හිරේ ගිහිල්ලා මේ ආණ්ඩුව හදල‌ා කැබිනට් ඇමැතිකම් ඉල්ලලා අපි පස්සෙන් ගියේ නෑ. ඒ නිසා ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවලට ඇමැතිකම් දුන්නා කියලා තමනට ඇමැතිකම් දුන්නේ නෑ කියලා එහෙම රණ්ඩු වෙවී දේශපාලනය කරන්න බෑ.   


• ප්‍රශ්නය:- ආපු අයත් ආපහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගියා?   


පිළිතුර:- බද‌ාද‌ා වෙච්ච සිද්ධියත් එක්ක සමහරු ඒ තීරණය ගත්තා. වඩිවෙල් සුරේෂ් මහත්තයා කතා කරලා කියනවා. ‘මම ඉන්නවා කියලා. මනුෂ කොහොමත් ගිහින් හිටියෙ. පියසේන ගමගේ විතරයි ගියේ. වසන්ත සේනානායක ඇමැති ධුරයෙන් ඉවත් වුණා. ඒත් යූඑන්පියට ගියා කියලා කිව්වේ නෑ. ඔය ගිය අය අපට අවශ්‍ය වෙලාවට අපිත් එක්ක හිට ගන්නවා.   

 

ඇත්තම කියනවා නම් අපි තව අවුරුද්දක් ඉඳලා මැතිවරණයකට ගියා නම් අපි දිනන්නේ ගව්ගණනින්. ඒක තමයි ඇත්ත. නමුත් රට ඉදිරිපිට තිබුණු ප්‍රශ්නය ඒක නොවෙයි. අපි එහෙම හිටියා නම් අවුරුද්දකින් පස්සේ අපිට ගන්න රටක් ඉතිරි වෙන්නෙ නෑ


• ප්‍රශ්නය:- එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම තීරණය කළා අමාත්‍යාංශවලට ගිහින් වැඩ කරන්න?   


පිළිතුර:- එන්න කියන්නකෝ. අපි එතකොට බලා ගමු. ව්‍යවස්ථාවට අනුව අගමැතිවරයා පත්කරලා තියෙනවා. ඇමැති මණ්ඩලය ඉන්නවා. ඊට පිටින් රාජ්‍ය ආයතනවලට ගි​ෙයාත් රාජ්‍ය දේපළ අවභාවිත කළොත් ඇප නෑ. හිරේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න කියන්න.   


• ප්‍රශ්නය:- නමුත් අරලියගහ මන්දිරය තවමත් ‘මුද‌ා නොගත් ප්‍රදේශයක්?   


පිළිතුර:- හෙට අනිද්ද‌ා වෙනකොට ඒවා ඔක්කොම මුද‌ා ගත්ත ප්‍ර​ෙද්ශ බවට පත්වේවි. 

 
• ප්‍රශ්නය:- නමුත් රට තුළ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් තියෙන්නේ?   


පිළිතුර:- එහෙම කිසිම නොසන්සුන් බවක් නෑ. බැඳුම්කර හොරු, ටොප් ටෙන් හොරු හා අනෙක් හොරු බයවෙලා ඉන්නේ. සී.අයි.ඩී. යන්න වෙයි. ජම්පර් අඳින්න වෙයි කියලා. ඒ බය තියෙන අය තමයි නොසන්සුන් වෙලා ඉන්නේ.   


• ප්‍රශ්නය:- මේ රට කවද‌ා යථා තත්ත්වයට පත්වේද?   


පිළිතුර:- මේ තත්ත්වය ඉතාම ඉක්මනින් පහව යයි. අපි ආණ්ඩුව ගත්​ෙත් වැටුණ රට ගොඩ නගන්න. ඒ වගකීම අපි ඉටු කරනවා. 

 

 

සාකච්ඡා කළේ   
ප්‍රසන්න සංජීව තෙන්නකෝන්