(කුෂාන් ජයවර්ධන)
 
පලාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මාසික මහා සභා  රැස්වීම පැවැත්වෙන  ශාලාව තුළට ජංගම දුරකන රැගෙන ඒම ලබන සභා වාරයේ සිට  තහනම් කිරීමට අද(13)  පැවැති රැස්වීමේදී තිරණයක් ගෙන තිබේ.
 
මෙවර රැස්වීම  සභාපති ආර්.ඒ වික්‍රමසිංහ මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.
 
සභාපතිවරයා සමඟ  විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු  සිදුකර  ඇති දුරකතන සංවාදයක් ආණ්ඩුපක්ෂයේ සෙසු මන්ත්‍රීවරුන්ට  ඉදිරිපත් කරමින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර බෙදීමක් ඇති කිරීමට ඉකුත් දිනවල විපක්ෂයේ සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරයකු කටයුතු කර තිබීම  ඊට හේතුව ලෙස  එහිදී සඳහන් කළේය.
 
 
පලාගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොදුජන පෙරමුණු මන්ත්‍රී  ජයතිලක බංඩාර මහතා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් වූ කරුණු අද  පැවැති සභා රැස්වීමේදී  හෙළි කළේය.
 
 
සභා රැස්වීමේ දී හා පෞද්ගලිකව කරනු ලබන කතා හා සාකච්ඡා පෞද්ගලික දුරකතන මගින්  පටිගත කර ගෙන පහත් දේශපාලන උවමනාවන්වෙනුවෙන් යොදා ගැනීමට විපක්ෂයේ සිටින ඇතැම් මන්ත්‍රීවරු කටයුතු කිරීම පිළිකුලින් යුතුව හෙළා දකින බවද සභාපතිවරයා මෙහිදී පැවැසීය.
ඒ අනුව ලබන සභා වාරයේ සිට සභා ශාලාව තුළට මන්ත්‍රීවරුන්ට ජංගම දුරකතන රැගෙන ඒම තහනම් කරන ලෙස සභාපතිවරයා එහි ලේකම්වරියට අද  පැවැති මාසික රැස්වීමේදී දැනුම්දෙනු ලැබීය.