(රංජිත් රාජපක්ෂ)   

        මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශ වල පුරා මාස හතරක් තිස්සේ පවතින දැඩි වියලි කාළගුණ තත්වය හමුවේ වතු කම්කරුවෝ උග්‍ර පානිය ජල ගැටලුවකට මුහුණ පා සිටිති.

හැටන් පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අයත් හැටන් කුඩාඔය ගම්මානයේ ජීවත් වන වතු කම්කරුවෝ  මෙම උග්‍ර පානිය ජල ගැටලුවට මුහුණ සිටිති.

තම නිවසේ දෛනික අවශ්‍යය තාවයන්  සපුරා ගැනිමට පානියජලය සොයා විශාල දුරක් යාමට සිදු වි ඇති වි බවත් , දැනට ඩෙවොන් දිය ඇල්ලට ජලය ගලා බසිනා කුඩා ඇල මාර්ගයකින්  ජලය ලබා ගන්නා බවත් , එම ජලය බීමට තරම් සුදුසු තත්වයක නොමැති බවයි පිඩාවට පත් ජනතාව පවසයි.

පානිය ජලය නොමැතිව ඇදිරි නිතිය හමුවේ  සිටින තම ගම්මානට පිළිබදව කිසිදු බලධාරියෙකුගේ අවධානය මෙතෙක් යොමු වි නොමැති බව  හැටන් කුඩාගම ජනතාව පවසයි.