(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
මුලතිව් පුදුකුඩිඉරිප්පු විෂ්වමඩු හා නෙත්තලිආරු ප්‍රදේශයේ කුඹුරු යායකට මෙතෙක් කල්මඩුකුලම් වැවෙන් ලබා දුන් ජලය නවතා දැමීම හේතුවෙන් කුඹුරු අක්කර 120 ක් පමණ විනාශ වී යාමේ දැඩි අවදානමක් පවතින බවට ගොවීහු කියා සිටිති.
 
මුලතිව් හා කිලිනොච්චිය අතර පිහිටි කල්මඩුකුලම් වැවේ ජලයෙන් වසර ගණනාවක් පුරා මහකන්නයේ ගොවිතැන් කටයුතු කිරීමෙන් පසු වැඩි ජලය වැවේ බටහිරින් පිහිටි විෂ්වමඩු හා නෙත්තලිආරු ප්‍රදේශවල කුඹුරු වෙත ලබා දී තිබිණි.
 
මෙවර යල්කන්නයේ ගොවිතැන් කරන ලද කුඹුරුවලට ජලය ලබා දීම වහාම නැවත්වීමට කල්මඩුකුලම් වැවේ ගොවි සංගමය පියවර ගෙන ඇත.
 
මේ හේතුව නිසාවෙන් විෂ්වමඩු හා නෙත්තලිආරු කුඹුරුවලට ජලය නොමැති වීමෙන් සියලු ගොයම් පැළ විනාශ වීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ද කල්මඩුකුලම් වැවේ ජලය ලබාදෙන්නැයිද ගොවීහු ඉල්ලා සිටිති.
 
මේ අතර ගොවිතැන් කළ ගොවීන් පිරිසක් කල්මඩුකුලම් වැවේ ගොවිසංගමය සමග සාකච්ඡා කර ඇති අතර එහිදී ගොවි සංගමය විසින් පවසා ඇත්තේ මේ දිනවල දිවයින පුරා පවතින දැඩි පෑවිල්ල හේතුවෙන් කල්මඩුකුලම් වැවේ ජලය ගොවිතැනට ලබාදුනහොත් කල්මඩුකුලම්වාසීන් විශාල ප්‍රමාණයක් විපතට පත්වන බවය.
 
 මේ සම්බන්ධයෙන් සියලු ගොවි සංගම් සමග සාකච්ඡා කර තීරණයක් ලබා දෙන බව ගොවි සංගමය පවසා ඇත.