(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

මහවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ ජලයෙන් යට වී තිබූ ගම්මාන 12 ක් බේරා ගැනීමට තල්විල මෝය අද (24) කැපීමට කටයුතු කළ බව පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය පවසයි.

මෙසේ ජලයෙන් යටවී තිබුනේ මැදගොඩ, මහවැව, වලහපිටිය, කුඩාවැව, කොස්වාඩිය, තල්විල, බරුදැල්පොල, හාන්පන්විල,යටකලාන, හිපාකටුමුල්ල, හාල්පන්විල, මරදවැල්ල, ගම්මාන බව ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ.එන්. ආර්. එන්. කේ. අලහකෝන්  මහතා පැවසීය.

තල්විල මෝය කැපීමත් සමඟ බැස නොයා තිබූ වැසි ජලය මෝය හරහා මුහුදට බැස ගිය බව ආපදා ඒකකය පැවසීය.