(ජී.ඩබ්ලිව්.කේ ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)

බලපත් රහිතව නීති විරෝධීව ට්‍රක් රථයකින් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ ඉරන ලද රුපියල් ලක්ෂ හතරක් පමණ වටිනා කොස් දැව  තොගයක් අද (01) රාත්‍රී 7.00 ට පමණ උළුවිටිකේ දී එක් සැක කරුවෙක්  සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් බවපෝද්දල පොලිසිය කියයි.

පොලිසිය පවසන්නේ මෙම දැව තොගය දැව ඉරුම් හලක සිට නිවෙසක් වෙත ප්‍රවාහනය කිරීමේ දී අත් අඩංගුවට ගැනීමට හැකි වූ බවයි.

සැකකරු  අත්අඩංගුවට ගත් දැව තොගය සහ ලී ප්‍රවාහනය කරන ලද ට්‍රක් රථය අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත.