(ප්‍රසන්න පත්මසිරි)
 
බණ්ඩාරවෙළ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ කොරෝනා වයිරසය මර්දනය කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා නගර සභා අරමුදලෙන් රුපියල් ලක්ෂ 20ක මුදලක් සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකඟතාවය මත වෙන් කළ බව බණ්ඩාරවෙල නගරාධිපති ජානක නිශාන්ත රත්නායක මහතා අද (28)පැවසීය.

ප්‍රදේශයේ අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් 1600 කට හෙට (29) රුපියල් 1500 ක් වටිනා වියළි ආහාර මල්ලක් ලබා දීමට නියමිත බවත් හාල් කිලෝ පහක්,පිටි කිලෝ දෙකක්,සිනි කිලෝ එකක් ,බී ලුණු කිලෝ එකක්,අල කිලෝ එකක් එම බඩු මල්ලේ අඩංගු වන බවත් නගරාධිපතිවරයා පැවසීය.
 
මෙම මුදල් ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවර අධි නීතිඥ රාජා කොල්ලුරේ මහතාගේ ලිඛිත අනුමැතිය හා
උපදෙස් මත වෙන් කර ගත් බව නගරාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.