(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ.හෙට්ටිආරච්චි)

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පාසල් දරුවන්ට 2019 වර්ෂය සඳහා  නිකුත්  කරන  ලද  පෙළ  පොත්  කිලෝ  500 ක  ප්‍රමාණයක්  බලන්ගොඩ  නගරයේ   පැරණි  ද්‍රව්‍ය  මිලදී ගන්නා  ස්ථායක  තිබී  අද (17)  සොයාගත් බව පොලිසිය පැවසීය.

බලන්ගොඩ පොලිසිය වෙත ලද තොරතුරකට අනුව   එම ද්‍රව්‍ය  මිලදී ගන්නා ස්ථානයේ  තිබි  එම පෙළ පොත්  තොගය  සොයාගත් බව පොලිසිය පවසයි.

එම  පෙළ පොත් තොගය මේ වන විට පොලිස් භාරයට ගෙන තිබේ .එම පෙළ පොත් තොගය එම  ස්ථානයට අලෙවි  කළ පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා  මේ වන  විට බලන්ගොඩ පොලිසිය පරීක්ෂණ  ආරම්භ කර  තිබේ.