(සම්පත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)


ඉඹුල්පේ  නන්පෙරියල්  නග්රැක් මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනයට අද (13) බාධා  එල්ලවී ඇති බව ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ශ්‍රී ලාල් සෙනරත් මහතා පවසයි.
 
වර්ෂාවත් සමග මාර්ගයට  පස්කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මාර්ගය අවහිර වී ඇති බවත්, එම කටයුතු යථා තත්වයට පත්කිරීමට පියවරගන්නා බවත් ඒ මහතා කීය.