(මහේෂ් කිර්තිරත්න)

නකල්ස් ලෝක උරුම වනාන්තරයට ආසන්නයේ පිහිටි වතු ආශ්‍රිත පරිවාර වනාන්තරවල සිටින සැලළිහිණි, ගිරව් වැනි පක්ෂීන් නිවෙස්වල ඇති කිරිම සඳහා විකිණීමේ ජාවාරමක් රත්තොට වතු ආශ්‍රිත ඇතැම් පිරිස් සිදුකරගෙන යන බව පරිසරවේදීහු පවසති.

පසුගිය දින කිහිපයේ දී රත්තොට පොලිසිය විසින් මෙවැනි පක්ෂීන් අල්ලා විකිණු පුද්ගලයින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර ඇතැයි පරිසරවේදී ගාමිණි ජයතිස්ස මහතා පැවසීය.

නකල්ස් වනාන්තරය ආසන්නයේ පිහිටි තේ වතුවල ගස් බෙනවල සිටින පක්ෂින් මෙසේ අල්ලා මාතලෙන් බැහැරව විවිධ ප්‍රදේශවල විකිණිම සඳහා කටයුතු සිදු කරගෙන යන බවට රත්තොට පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරු අනුව මෙම පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවද පොලිසිය කියයි.