(කාංචන කුමාර ආරියදාස)

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට මේ දිනවල යාපනය අර්ධද්වීපයේ වගාකර ඇති අර්තාපල් අල සහ රතුලූනු තොග විශාල වශයෙන් ලැබෙන බව ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.

රුපියල් 120 කින් පමණ ඉහළ මිලකට අලෙවි වූ දේශීය හා විදේශීය අර්තාපල් අල කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 75 ත්  80 ත් අතර මිලකට පහත වැටී ඇති බවත් රුපියල් 500 ත් 600 ත් අතර ඉහළ මිල ගණන් යටතේ අලෙවි වූ රතු ලූනු කිලෝව රුපියල් 230 ත් 250 ත් අතර මිලකට පහත වැටී ඇති බව ඔවුහු කියති.

යාපනය අර්ධද්වීපයේ මෙවර ලැබී ඇති අර්තාපල් අස්වැන්න වැඩි වී තිබෙන බවත්  වීදේශීය රටවලින් අර්තාපල් අල ගෙන්වීම ප්‍රමාද කළ හොත් දේශීය අර්තාපල් සඳහා මිලක් තිබෙන බවත් ඔවුහු පැවසූහ.

විදේශීය අර්තාපල් මිල පහත වැටී තිබෙන බවත් දේශීය රතුලූනු සඳහා ඉල්ලුමක් පවතින බවත් ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.