(තරංග ගුණරත්න) 
 
වැලිගම උඩුකාව පෙදෙසෙහි ඉඩමකට ගලි බවුසර් හළා දමායාම හේතුවෙන් පාරිසරික හානි රැසක් සිදුව ඇතැයි පවසමින් ප්‍රදේශවාසීහු අද(13) විරෝධතාවක යෙදුණහ.
 
වැලිගම - අකුරැස්ස මාර්ගය අවහිර කරමින් ඔවුහු විරෝධය පළ කළහ.


වැලිපිටිය, උඩුකාව පෞද්ගලික හිමිකරුවකු සතු  අක්කර හතක පමණ පාලු ඉඩමකට පෞද්ගලික ආයතනයක් සතු  ගලි බවුසර් හළා දමා යන බවත්, මේ හේතුවෙන් ජනතාවට දැඩී පීඩාවක් සිදුව ඇති බවත් ඔවුහු පැවසූහ.
 
රාජ්‍ය ආයතනවල නිලධාරීන් දැනුවත් කර තිබියදීත්  ඒ පිළිබඳව කඩිනම් විසඳුමක් නොලැබීම හේතුවෙන් විරෝධතාව පවත්වන බව ජනතාව කියාසිටියහ.