(තිලකරත්න දිසානායක)
 
 
ගම්පහ සණස නගර බැංකුවෙහි සහ දිස්ත්‍රික් සංගමයේ තැන්පත්කරුවන්ගෙන් වංචා කර ඇති  රුපියල් කෝටි 300 ක පමණ මුදල් ආපසු ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා ගම්පහ අධිකරණ පරිශ්‍රය ඉදිරිපිට දී අද (27) උදෑසන නිහඬ විරෝධතාවයක් පැවැත්වූහ. 
 
නගර බැංකුවෙහි තැන්පත්කරුවන් 1500 දෙනෙකු පමණ සහ දිස්ත්‍රික් සණස බැංකුවල තැන්පත්කරුවන් 50,000 ක් පමණ වන පිරිසක් තැන්පත් කර ඇති මුදල් මේ වනවිට අහිමි වීමෙන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්ව සිටින බව ඔවුහු ප්‍රකාශ කළේය. 
 
සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් මෙම විරෝධතාවය පැවති අතර මෙහිදී දිස්ත්‍රික් තැන්පත්කරුවන්ගේ එකමුතුවෙහි සභාපති සුනිල් පේමසිරි සහ එහි ලේකම් අජිත් පෙරේරා යන මහත්වරුන් අදහස් දක්වමින් මෙසේ පැවසීය.
 
වසර 20 ක පමණ කාලයක් සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සණස දිස්ත්‍රික් සංගමයට අයත් බැංකුවල මූල්‍ය කටයුතු නිසියාකාරයෙන් විගණනය නොකිරීම මත මූල්‍ය වංචාවක් සිදු කිරීමට හැකිව ඇති බවත් සණස වත්කම් අලෙවි කර  තැන්පත්කරුවන්ගේ රුපියල් කෝටි 300 ක පමණ ආපසු ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි.