(පී.එම්. රාජපක්ෂ)
 
කොවිඩ් 19 කොරෝනා වසංගතයෙන් ජනතාව ආරක්ෂා කර ගැනීමේ අරමුණින් මුඛ ආවරණ 10,000ක් නොමිලේ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් මහනුවර ගුරුදෙණිය විජය ජන සහන පදනම මගින් ක්‍රියාත්මක කරන බව එම පදනමේ සභාපති හිටපු මධ්‍යම පළාත් සභා මන්ත්‍රි එව්.එම්. ගාමිණි විජය බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.
 
මෙම වැඩසටහන යටතේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන මුඛ ආවරණ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉමහා සංඝරත්නය, අ‍නෙකුත් ආගම් නියෝජනය කරන පුජක වරුන් සදහා, රෝහල්, ආරක්ෂක අංශය, ප්‍රාදේශිය ලේකම්කාර්යාල ඇතුළු රජයේ ආයතනය හා ජනතාව වෙත බෙදා හැරීමට කටයුතු යොදා ඇත. අදියර කිහිපයක් යටතේ මුඛ ආණ බෙදා දීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර, ගුරුදෙණිය ඩි.ජේ. ගාමන්‍ට්ස් ආයතනයේ ඩොනල්ඩ් දිසානායක මහතා විසින් මුඛ ආවරණ මැසිම සඳහා අනුග්‍රහය ලබා දී ඇත.
 
පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි ගාමිණි දිසානයක මහතාගේ උපදෙස් අනුව සකස් කර ඇති මෙම මුඛ ආවරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහන සඳහා පාතහේවාහැට ප්‍රාදේශිය ලේකම් මදුපානි පියසේන මහත්මිය, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක ජී.ඩි. විජේකෝන්, තලාතුඔය පොලිස්ථානාධිපති එන්.ඩි. අනුර ක්‍රිශාන්ත යන මහත්වරුන් විසින් සහයෝගය ලබා දී ඇත.