(ඩී.කේ.රත්න)

ඇල්ල රාවණාඇල්ල අභයභූමියට ඉහළ කොටසේ අද (22) හවස ඇති වූ හදිසි ගින්නකින් මේ වන විට එම රක්ෂිතයේ අක්කර අටක පමණ භූමි ප‍්‍රදේශයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගිනිගෙන විනාශ වී ඇතයි ඇල්ල පොලිසිය පවසයි.

මෙම ගින්න හේතුවෙන් මෙම රක්ෂිතයේ තිබූ වටිනා ශාක හා සත්ව විශේෂ රැසක් ගින්නට හසුවීමෙන් විනාශ වන්නට ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ කිසියම් කණ්ඩායමක් විසින් විනෝදය සඳහා හෝ වන සතුන් දඩයම් කිරීම සඳහා මෙම රක්ෂිතයට ගිනි තබන්නට ඇතයි පොලිසිය කියයි.

ඇල්ල රොක් නැරඹීම සඳහා දේශීය හා විදේශීය සංචාරකයින් විශාල පිරිසක් දිනපතාම ගමන් ගන්නා බැවින් මෙම ගින්න හට ගැනීමත් සමඟ ඇල්ල පොලිසිය හා ප‍්‍රදේශවාසීන් එක්ව මෙම ගින්න නිවා දැමීමට මහත් උත්සහයක් දරා ඇතැත් ප‍්‍රදේශයේ පවතින තද සුළං තත්වය හා දැඩි බෑවුම් සහිත ප‍්‍රදේශයක මෙම ගින් පැතිරීයාම නිසා මෙම ගින්න නිවා දැමීමට නොහැකිවී තිබේ.