(තිලකරත්න දිසානායක)

අමෙරිකාවේ,මිනසෝටා ප්‍රාන්තයෙහි සහකාර නීතිපති ධුරයට පත් ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යා නිලූෂි රණවීර මහත්මිය පිළිගැනීමේ උත්සවයක් අද (27) එම විදුහලේ දී පැවැත්විණි. 

මෙවන් ධූරයකට පත්වීමෙන් මෙරටට අත්කර දුන් ගෞරවය සහ කීර්තිය වෙනුවෙන්, සිරිකුරුස විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනී දර්ශිකා කන්‍යා සොයුරියගේ මඟපෙන්වීම යටතේ මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබිණි. 

නිලූෂි රණවීර මහත්මිය, සිරිකුරුස විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයට ඇතුළත්ව උපාධිය ලබා 2006 වසරේ දී මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ හැම්ලීන් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළත්ව නීතිය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියත් , පසුව මිචෙල් හැම්ලීන් නීති විද්‍යාලයෙන් 2016 වසරේ දී  නීතිවේදී පශ්චාත් උපාධියත් හිමිකරගෙන ඇත. 

පසුව එහි රජයේ විනිසුරුවරියක් යටතේ අපරාධ නීතිය වැඩිදුරටත් හදාරා ඇති නිලූෂි රණවීර මහත්මිය , පසුගිය වසරේදී මිනසෝටා ප්‍රාන්තයේ සහකාර නීතිපති ධුරයට පත් කර තිබේ. 

සිරිකුරුස විදුහලෙහි පැවති මෙම පිළිගැනීමේ උත්සවයට නිලූෂී මහත්මියගේ පියා සරත් රණවීර මහතා  සහ මව ඉන්ද්‍රානි රණවීර මහත්මිය ද ආදි ශිෂ්‍යාවන් සහ ගුරු මහත්මීන්ද  සහභාගී වී සිටියහ.