ජයන්ත සමරකෝන්

මෙවර අලුත් අවුරුදු සමයේ අධිවේගී මාර්ගවල අනතුරු පසුගිය වසරට වඩා 8% කින් අඩුවී ඇතැයි අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා මෙහෙයුම් කාර්යාලය පවසයි. ඉකුත් 5 දා සිට 16 දක්වා දින 12 ක් ඇතුළත සුළු අනතුරු කීපයක් හැරුණු විට මාරක රිය අනතුරු වාර්තා වී නැතැයි එහි අධ්‍යක්ෂක සමන් ඕපනායක මහතා පැවසීය.

කාර්මික දෝෂවලට ලක්වූ වාහන 80 ක් පමණ දිනපතා මාර්ගයෙන් ඉවත් කිරිමට සිදුවූ බවද නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අංශය සඳහන් කරයි.

මෙම දින 12 තුළ එක්දිනකට සුළු අනතුරු 2 ක් පමණ  වාර්තා වේ.