(චන්ද්‍ර සේන ගමගේ )

තම කුඹුරු වලට වතුර ලබා දෙන්නැයි බලකරමින් ගොවීහු පිරිසක් අද (31) දහවල් අගුණකොළපෑලැස්ස මුරවැසි හේන මහවැලි කොට්ඨාස කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක යෙදුණහ.

මා මඩල, බැමිණියන්විල, දෙනිය යන ප්‍රදේශවල ගොවීහු සියයක් පමණ මෙම විරෝධතාවයට එක් වූහ.

අද (31) දහවල් විරෝධතාවයේ යෙදුණු ගොවීහු මුරවැසිහේන මහවැලි කොට්ඨාශ කාර්යලයට පැමිණ එහි කොට්ඨාස කළමනාකාරිවරිය මුණ ගැසී පූදිමින් පවතින තම කුඹුරු වලට ජලය ලබා දෙන්නැයි කළ ඉල්ලීමට යහපත් ප්‍රතිචාරයක්  නොලැබුණු නිසා තමන් විරෝධතාවයට එක් වූ බව ගොවීහු පැවසූහ.

විරෝධතා කරුවන් පවසන්නේ පුදිමින් පවතින තම කුඹුරු වලට ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය ලබා දීමට මහවැලි නිලධාරීන් අපොහොසත් වීම නිසා කුඹුරු අක්කර 2000 ක් පමණ මේ වනවිට වියලී යමින් පවතින බවයි.

විරෝධතාවයේ යෙදුනු පිරිස් අගුණකොළපෑලැස්ස-වැටිය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවයේ යෙදුණු අතර පැයකට අධික කාලයක් මාර්ගයේ රථ වාහන ධාවනයද ඇන හිටියේය.