ඩයනා උදයංගනී සහ සුජිත් හේවාජුලිගේ 

රට තුළ යළිත් ත්‍රස්තවාදයක් ඇතිවීම පිළිබඳ ගැටලුව ජනාධිපතිවරයා එක් පැත්තකත් අගමැතිවරයා තව පැත්තකත් සිට විසදිය නොහැකි බව විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (23) පැවසීය.

මෙය විහිලුවක් නොවන බව කී විපක්ෂනායකවරයා ත්‍රස්තවාදය මර්දනය වෙනුවෙන් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සඳහා විපක්ෂය සම්පූර්ණ සහය ලබාදෙන බවද සදහන් කළේය.

මෙම සිද්ධියේදී නිලධාරියකු බිල්ලට දී ආණ්ඩුවට අත පිසදාගත නොහැකි බව කී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා අස්වෙනවා නම් ඉල්ලා අස්විය යුත්තේ ආණ්ඩුව බවද කීවේය.