රංජිත් රාජපක්ෂ

 

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට පසුගිය දින කිහිපය තුළ ඇද හැලුණු  අධික වර්ෂාවත් සමඟ ජලාශ රැසක වාන් දොරටු විවෘත කර තිබු බවත් තවත් ජලාශ කිහිපයක් වාන් දැමීමට පටන්ගෙනත් තිබිණි.

වසර පහකට පසු මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් අඩිය බැගින් ද, කාසල්රි ජලාශය ගේට්ටු 12 මතින් ජලය වාන් දැමීමද සිදු විය.

ඉහල කොත්මලේ ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් විවෘත කර තිබේ.

ලක්ෂපාන ජලාශයේ වාන් දොරටු තුනක් , කැනියොන් ජලාශයේ වාන් දොරටු දෙකක් විවෘත කර තිබු අතර , විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශය තවදුරටත් වාන් දමමින් පවතී.

පැවති වර්ෂාවත් සමඟ සෙන්ට්ක්ලෙයාර් දිය ඇල්ලේ මෙන්ම ඩෙවොන් දිය ඇල්ලේද පහළට කඩා හැලෙන ජල  ධාරිතාව ඉහළයාම නිසා එහි සුන්දරත්වය ඉහළ අගයක් ගනී.

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශවල ජල මට්ටම  පිටාර මට්ටම ඉක්මවා යාම නිසා  කැනියොන් , ලක්ෂපාන , නව ලක්ෂපාන , පොල්පිටිය , සහ විමලසුරේන්ද්‍ර යන ජලාශවල විදුලි උත්පාදනය උපරිම අයුරින් සිදු කරන බව එම ජල විදුලි බලාගාර ඉංජිනේරුවරු  පවසති.