(බන්දුල ඉලේපෙරුම)

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමේ පුද්ගලයකු කොවිඩ් -19 වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් කොමිසම වසා දමා ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.ඇල්.පීරිස් මහතා අද(80 පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.