(මනුල වික්‍රම)

වකුගඩු රෝගය වැළඳුණු සෑම රෝගියෙක් වෙනුවෙන්ම රුපියල් ලක්ෂ සියයක වන්දි ඉල්ලා වහා නඩු පැරීමට තමා කටයුතු කරගෙන යන බව රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ මහචාර්ය වෛද්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා කියයි.

මෑතක දී ඇමරිකානු අධිකරණයක් මගින් පිළිකා රෝගයක් වැලඳුණු රෝගියෙකු වෙනුවෙන් වන්දි ඉල්ලා ග්ලයිපොසේට් නිෂ්පාදනය කරන සමාගමකට නඩු පැවරූ සිද්ධියට අනුරූපිව එසේ  ශ්‍රී ලංකාවේ ද වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් වන්දි ඉල්ලා ග්ලයිපොසේස්ට් ආනයනය කරන මෙරට එම සමාගමේ නියෝජිතයිගෙන් වන්දී ඉල්ලන බව වෛද්‍ය වරයා කියා සිටියේ ය.

පදවිය හා මැදවච්චිය ප්‍රදේශවල වකුගඩු රෝගින් කණ්ඩායම් දෙකක් වෙනුවෙන් දිසා අධිකරණයක  දී වන්දි නඩුවක් පවරන බව වෛද්‍යවරයා එහි දී ප්‍රකාශ කළේය.

වකුගඩු රෝග වැළඳුණු එක් රෝගියෙකු වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 10 බැගින් වන්දි ඉල්ලන බවත් මිය ගිය අයගේ පවුල් වෙනුවෙන් වන්දි ඉල්ලා තවත් නඩු පවරන බවත් ඒ මහතා කියා සිටියේ ය.

 ‘‘ මුලින්ම වකුගඩු රෝගීන් බහුලව සිටින පදවිය , මැදවච්චිය වැනි ප්‍රදේශ වලින් කණ්ඩායම් දෙකක් පමණ තෝරාගෙන ඒ අය සමඟ  දිසා අධිකරණයක වන්දි නඩුවක් පවරනවා.ඒ සඳහා අපිට ප්‍රමාණවත් නීති ප්‍රතිපාදන ඇති බව නිතිවේදීන් කීවා.

ඒ සමඟම අපි රජයෙන් හා කෘෂිකර්ම විෂය භාර මැති ඇමති වරුන්ගෙන් සහයෝගය ඉල්ලුවා. කවුරුත් සහාය දුන්නේ නෑ. සහාය දෙන්න ඉදිරිපත් වුණේ හිටපු ගොවිජන සේවා ඇමති වරයෙකු වූ එස්.එම්.චන්ද්‍රෙස්න මහතා පමණයි.

එතුමා නීතිඥ සංගම්වල සහාය ඉල්ලා සාකච්ඡා කළ බවත් කීවා. ග්ලයිපොසේට් ගෙන්වන සමාගමේ නියෝජිතයෙක් මේ රටේ ඉන්නවා.එයාගෙන් තමා වන්දි ඉල්ලන්නේ.ඊට අමතරව පළිබෝධනාශක පාලකවරයා වගඋත්තරකරු කරනවා.‘‘