(දයාසීලී ලියනගේ)

රුසියාව හා චීනය නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කොරෝනා එන්නතට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය ලැබී නැති නිසා, එම එන්නත ලබානොගන්නා ලෙස රජයේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

චීනයේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන සිනොවැක්-කොරෝනාවැක් එන්නත හා රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ස්පුට්නික් වී එන්නත ගෙන්වීමට රජය සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව එහි සභාපති සමන් රත්නප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

දැනට ලබාදෙන ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නතට අමතරව චීනයේ හා රුසියාවේ නිපදවන එන්නත් ගෙන්වා ගැනීමට ද රජය සාකච්ඡා කර ඇත.