(ජයන්ත සමරකෝන්)

කෝවිඩ් 19 වයිරසයේ තත්වය මත තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබූ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්මේන්තුවේ මහජන සේවාවන් මෙම 21 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පැවසීය.

වාහන ලියාපදිංචි කිරිමට රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම, වාහන අංක තහඩු නිකුත් කිරිම හා වාහන පරීක්ෂා කර වාර්තා ලබාදීම ඇතුළු සේවාවන් සතියේ දිනවල පෙරවරු 9.00 සිට පස්වරු 4 දක්වා දුරකථන මගින් කලින් දිනයක් හා වේලාවක් වෙන්කර ගත යුතුය.

මොනයම් හේතුවක් සඳහා හෝ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණෙන පුද්ගලයින් සඳහා සේවා සැපයීමක් සිදු නොකරන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කීය.

වේරහැර කාර්යාලය මගින් රියදුරු බලපත් ලබාදිමේ එක්දින සේවාව නැවත දැනුම්දෙන තුරු අත්හිටුවා ඇති අතර සාමාන්‍ය සේවා යටතේ සේවය ලබාගත හැක්කේ කොළඹ ප්‍රදේශකයේ පදිංචිකරුවන්ට පමණක් බවද රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.