මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවේ සේවකයින්ගෙන් කොරෝනා ආසාදිත වූ තවත් 61 දෙනකු මේ වන විට අද ( 16)  හඳුනාගෙන තිබේ.

ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවේ කාර්යමණ්ඩලයේ  නිරෝධායනය වෙමින් සිටි  3 ක් සහ ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන්  58 දෙනකු ඒ අතර වේ. මේ දක්වා වාර්තා වී තිබු  ආසාදිත සංඛ්‍යාව 1789 දෙනකු වූ අතර මෙම 61 දෙනා සමඟ  මේ වන විට වාර්තා වී ඇති මුළු  අසාදිත සංඛ්‍යාව 1850 කි.