කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවකයන් ඊයේ (28) රාත්‍රියේ සිට ආරම්භ කර තිබූ වර්ජනය අත්හිටවූ බව තැපැල් සේවා සංගමයේ සභාපති ජගත් මහින්ද  මහතා පවසයි.

එම පත්‍රිකා හැව්ලොක් ටවුන්හි පිහිටි තැපැල් කාර්යාලයක් හරහා බෙදාහැරීමට රජය ගත් තීරණය පිළිබඳ ගැටලුවක් මුල් කරගනිමින් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කර තිබිණි.

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදාහැරීමේ කටයුතු ඉටුකිරීම ස ඳහා බලධාරීන් අනුමැතිය ලබාදුන් බව සඳහන් කිරීමත් සමග වර්ජනය අත්හිටවූ බව ඒමහතා සඳහන් කරයි.