(ඩයනා උදයංගනී සහ ආරියරත්න රණබාහු)

මෙරට හත් වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා පත්කරගැනීම වෙනුවෙන් නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්වන අපේක්ෂකයින්ගේ නාමයෝජනා භාරගැනීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේදී අද (7) පෙරවරු 9.00ට ආරම්භ වේ.

නාමයෝජනා භාරගැනීම අද පෙරවරු 11.00 දක්වා සිදුකෙරෙන අතර ඒ වෙනුවෙන් සියලු කටයුතු මේ වන විට සූදානම් කර තිබේ.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශයේ මේ වන විට විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්ද ක්‍රියාවට නංවා ඇත.

ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් ඇප තැන්පත් කර ඇති අපේක්ෂකයින්  නාමයෝජනා භාරදීම සඳහා මේ වන විටත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභා කාර්යාලය වෙත පැමිණෙමින් සිටින අතර එම කාර්යාලය පිහිටි සරණ මාවත පොලීසිය විසින් වසා දමා තිබේ.

එයට ඇතුළු විය හැක්කේ අපේක්ෂකයින්ගේ වාහන ඇතුළු අවසර ලත් වාහන පමණි.නාමයෝජනා පිළිබඳ විරෝධතා ඇත්නම් ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පෙරවරු 9.00 සිට 11.30 දක්වා කාලය ලබාදී ඇත.

මෙවර ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්වීමට 41 දෙනෙකු ඇප මුදල් තැන්පත් කර තිබේ.

(ඡායාරූප - ලහිරු හර්ෂණ )