(නිමල කොඩිතුවක්කු)

 

දුම්රිය කාර්යක්ෂමතාව නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය මගින් හදුනාගත් උප ව්‍යාපෘති සහ  මිලදී ගැනීම් 32 ක් සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට පිරිනමා තිබෙන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 160ක මුදලට අදාළව ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම  අද (20)  මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී සිදුකෙරිණි.

ධාවන කාර්යක්ෂමතාවය හා නඩත්තු කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීම, දුම්රිය ආරක්ෂාව සහතික කිරීම, දුම්රිය කාර්ය මණ්ඩලවල හැකියාවන් වර්ධනය කිරීම සහ උපදේශනාත්මක සේවා කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා මෙම මුදල් වැයකිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ප‍්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය  යටතේ දුම්රිය ප‍්‍රවේශපත් සහ ආසන වෙන්කිරීමේ පද්ධතිය, කොළඹ දුම්රිය පාලන කාර්යාලය සහ දුම්රිය මෙහෙයුම් මූලස්ථානය ඉදිකිරීම, දුම්රිය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සඳහා පරියේෂණාගාර සහ කර්මාන්ත ශාලා සහිත ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම, මාලපල්ල දුම්රිය ස්ථානය අසල නිවාස 108 කින් යුතු මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මීට අමතරව රත්මලාන දුම්රිය යාන්ත‍්‍රික ඉංජිනේරු උප දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නව කර්මාන්ත ශාලාවක්, ගබඩා සහ යන්ත‍්‍ර සූත‍්‍ර  මිලදී ගැනීම, මහනුවර තදාසන්න දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම, කොළඹ මාලිගාවත්තෙහි පිහිටි යටිබිම් මාර්ගය සඳහා ඇති පාසල් පටුමග දුම්රිය පාලම නැවත ඉදිකිරීම සිදුවන බවද අමාත්‍යවරයා ප‍්‍රකාශ කළේය.