(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ජනාධිපතිවරයාගේ සහ අමාත්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල ස්ථිර කිරිම අනුමැතිය ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (11) ඉවත් කරගනු ලැබීය.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සහභාගී වූ අවසන් කැබිනට් රැස්වීම ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී අද (11) පෙරවරුවේ පැවැති අතර එහිදී ජනාධිපතිවරයා මෙම කැබිනට් පත්‍රිකා දෙක ඉවත් කරගෙන ඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා ජනාධිපතිවරයා විසින් ද අමාත්‍ය, කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල ස්ථිර කරන ලෙස ඉල්ලා ඇමැති වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් ද වෙන වෙනම කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

එම කැබිනට් පත්‍රිකා දෙක මීට සති දෙකකට ඉහතදී ඉවත් කර ගෙන ඇතැත් එය අද පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේ න්‍යාය පත්‍රයට ද ඇතුළත් ව තිබිණි.

කැබිනට් රැස්වීම අද ආරම්භ වූ අවස්ථාවේදී අදහස් දක්වමින්, එම කැබිනට් පත්‍රිකා දෙක න්‍යාය පත්‍රයෙන් ද ඉවත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී තිබිණි.