(චන්ද්‍රසේන ගමගේ)

තංගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී චන්දන රාජපක්ෂ මහතා අද (20) පැවති ප්‍රාදේශීය සභා රැස්වීමේදී ප්‍රකාශයක් කරමින් තම මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවත් ඉදිරියේ දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට සහයෝගය  දක්වන බවත් පැවසීය.