(ඩයනා උදයංගනී)

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ධාවනය නොකෙරුණු දුම්රිය කිහිපයක් ලබන 18 වැනිදා සිට යළි ධාවනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ගල්කිස්ස / කොළඹ කොටුව සිට කන්කසන්තුරේ දක්වා දිනපතා අළුයම 5.10ට ධාවනය වූ අංක 4021 දරණ දුම්රිය, කන්කසන්තුරේ සිට කොළඹ කොටුව හා ගල්කිස්ස දක්වා දිනපතා පස්වරු 1.15ට ධාවනය වූ අංක 4022 දරණ දුම්රිය, කොළඹ කොටුව සිට බදුල්ල දක්වා දක්වා දිනපතා පෙරවරු 6.45ට ධාවනය වූ අංක 1001 දරණ දුම්රිය හා බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා දිනපතා ධාවනය වූ අංක 1002 දරණ දුම්රිය මෙලෙස යළි ධාවනය කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව දුම්රිය මූලස්ථානයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වාණිජ) කාර්යාලයේ අධිකාරී (වාණිජ) බණ්ඩාර චන්ද්‍රසේන මහතා පැවසීය.

මෙම දුම්රියන් මෙම මස 18, 19 සහ 20 යන දිනයන්හි ධාවනය කරවීමට දැනට පියවර ගෙන ඇති අතර ඒවායේ කලින් ආසන වෙන්කිරීමේ පහසුකම් ද සලසා දී ඇතැයි ඔහු සඳහන් කළේය.