(රංජන් කස්තුරි)

රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වාණිජ බැංකු රාත්‍රී කාලයේ සේවා සැපයීම සීමාකර තිබේ.

කොළඹ හා දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර කිහිපයක රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික වාණිජ බැංකු කිහිපයක් රාත්‍රී කාලයේ විවෘතව තැබූ අතර මේ වන විට ආරක්ෂක හේතූන්මත ඔවුන්ගේ බැංකු සේවා සීමා කර තිබේ.

පාස්කුදා බෝම්බ පිපිරීමේ සිද්ධියෙන් පසුව ආරක්ෂක පියවරක් ලෙස රාත්‍රී කාලයේ සැපයූ බැංකු සේවා සීමාකළ බවද එම සිද්ධියෙන් පසුව රාත්‍රී කාලයේදී ගනුදෙනුකරුවන් බැංකුවලට පැමිණීම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වූ බවද පෞද්ගලික වාණිජ බැංකුවක ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් ලංකාදීපයට පැවැසීය.