ප්‍රමිතියෙන් තොර ටින් මාළු හැදූ සමාගම්‚පහකට නඩු නෑ


සුජිත් හේවාජුලිගේ

ටින් මාළු තොගයක් ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට  නියැදි පරීක්ෂණයකින් තහවුරුවී තිබියදී පාරිභෝගික කටයුතු  පිළිබඳ අධිකාරිය ප්‍රමිතියෙන් තොර එම ටින් මාළු නිෂ්පාදනය කළ සමාගම් පහකට එරෙහිව  නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග (නඩු පැවරීම) ගැනීම පැහැර හැර ඇතැයි ජාතික විගණන කාර්යාලය නිකුත් කළ එහි අලුත්ම වාර්තාවක සඳහන් වේ.

අධිකාරිය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණේ( 2021 වර්ෂයේදී) ප්‍රමිතියෙන් තොර ටින් මාළු අලෙවි කළ වෙළෙඳසල් හිමියන්  පිරිසකට පමණක් බවද එම වාර්තාවේ දැක්වේ.
මෙම ටින්මාළු ප්‍රමිතියෙන් තොර බව  තහවුරුවී ඇත්තේ නියැදි පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව බව විගණන නිලධාරීහු පෙන්වා දෙති.


යම් භාණ්ඩයක් ප්‍රමිති හා පිරිවිතරවලට  අනුකූල නොවන සහ ප්‍රයෝජනයකට ගත නොහැකි හෝ පරිභෝජනය සඳහා නුසුදුසු තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බව හෙළිදරව් වෙන අවස්ථාවක පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරී පනතේ  61(3) ආ වගන්තිය පරිදි එම තොග  අවස්ථාවෝචිත පරිදි  තහනමට ගෙන නීතිමය පියවර ගත යුතු බව  සඳහන් වෙන බව ජාතික විගණන කාර්යාලය පවසයි.


මේ අතර සේදුම් දියර වර්ගවල අන්තර්ගත ඇල්කොහොල් ප්‍රතිශතය පිළිබඳව 2021 වර්ෂයේදී  කරන ලද වෙළෙඳපොළ අධ්‍යයන දෙකක් සම්බන්ධ තොරතුරු පාරිභෝගිකයාට ලබාදීම අධිකාරය පැහැර හැර තිබුණු බවද එම වාර්තාවේ දැක්වේ.


අධිකාරියේ මහජන පැමිණිලි දුරකථන  සේවාව( 1977) සඳහා 2021 වර්ෂයේදී  ලැබී තිබූ පැමිණිලි 8056කින් පැමිණිලි  2646 ක් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණු බව එම කාර්යාලය සඳහන් කළේය.


එසේම වැටලීම් කර තිබුණේද පැමිණිලි 816 ක්  සම්බන්ධයෙන් පමණක් බව  එම වාර්තාව අනාවරණය කළේය.


මේ තොරතුරු සඳහන් වෙන්නේ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පාර්ලිමේන්තුවට පසුගියදා ඉදිරිපත් කළ එහි අලුත්ම වාර්ෂික වාර්තාවේය.